Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar som vi ofta får från våra gäldenärer.

Vilken avtalsform är bäst?

Då det kan vara svårt att bevisa en muntligöverenskommelse, om man senare blir oense om något som man avtalat är skriftligt att föredra. I vissa fall krävs det skriftligt avtal för att det skall vara giltigt som när man köper en fastighet eller bostadsrätt.

Vem kan ingå ett avtal?

Alla som är över 18 år får ingå avtal. Om man är under 18 år krävs att föräldrarna (förmyndaren) ger sitt samtycke till det avtal som den omyndige vill ingå för att det ska bli giltigt.

Vad händer om en faktura inte betalas i tid?

Vanligtvis ger företagen sina kunder en kredittid innan en faktura ska betalas, exempelvis 14 dagar. Den 14:e dagen blir då fakturans förfallodag. Om betalning inte sker innan fakturans förfallodag kommer en påminnelse att skickas ut. Om det står i avtalet mellan parterna kan då en påminnelseavgift läggas till skuldbeloppet. Vanligtvis börjar även dröjsmålsränta att löpa från förfallodagen. Betalas inte en faktura kan företaget som vill ha betalt även lämna över ärendet till ett inkassobolag. Inkassobolaget skickar då ut ett inkassokrav. Om de ändå inte får betalt kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden. Detta kan resultera i en betalningsanmärkning vilket kan innebära att svårigheter att få lån i framtiden.

Vad är förfallodag?

Förfallodag är den dag en faktura förfaller till betalning. Det betyder att det är den sista dagen en faktura ska vara betald.

Vad är ett OCR-nummer?

OCR-numret finns vanligtvis längst ner på fakturan. OCR-numret är en unik sifferkombination som ska anges i samband med betalningen för att koppla betalningen till rätt kund.

Vad är en faktureringsavgift?

En faktureringsavgift tas ut för att täcka företagets administrativa kostnader kring fakturan.

Hur mycket får man ta ut för en påminnelse?

Man får bara ta ut en kostnad på en skriftlig påminnelse om man har avtalat detta i samband med att avtalet ingåtts. Max kostnaden för en påminnelse är i dag 60 kr.

Måste man inte få en påminnelse innan inkassokravet kommer?

I de allra flesta fall finns ingen skyldighet att skicka en påminnelse men de flesta borgenärer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse innan man skickar inkassokravet.

Vad händer om ett inkassokrav inte betalas?

Om ett inkassokrav inte betalas kan inkassobolaget skicka ärendet till Kronofogden för betalningsföreläggande. Detta innebär att Kronofogden skickar ett meddelande (föreläggandet) till kunden om att inkassobolaget vill ha betalt. Kunden kan då betala skulden, eventuell ränta och avgifter. I så fall drar inkassobolaget tillbaka sin ansökan hos Kronofogden. Om kunden inte betalar kan Kronofogden istället meddela ett utslag. Detta innebär att skulden blir fastställd och nu kan användas för att mäta ut kundens egendom, vilket betyder att man tar delar av personens saker eller lön som betalning av skulden. Detta resulterar även i en betalningsanmärkning.

Varför skickas ärendet för betalningsföreläggande?

När en person fått ett betalningsföreläggande via Kronofogden har han eller hon en viss tid på sig att betala det belopp som krävs. Om personen inte betalar har Kronofogden rätt att mäta ut (ta) kundens ägodelar/lön. Det är Kronofogden som vanligtvis har hand om utmätningen.

Ger ett betalningsföreläggande en betalningsanmärkning?

Betalar kunden hela kravet inom den tid (förklaringstid) som Kronofogden bestämt i föreläggandet avslutar Kronofogden målet och kunden får inte någon betalningsanmärkning. Om kunden inte betalar kravet inom den angivna tiden (förklaringstiden) så får han eller hon en betalningsanmärkning.

Vad är konsekvenserna av ett utslag från Kronofogden?

Ett utslag kan användas för att mäta ut egendom som en person äger. Det kan även bli aktuellt att mäta ut lön eller annan ersättning som personen får. Vanligtvis är det Kronofogden som har hand om utmätningen. Ett utslag resulterar även i en betalningsanmärkning. Anmärkningen ligger kvar i tre år och kan exempelvis påverka möjligheterna att bli beviljad lån och hyra lägenheter.

Hur kan jag undvika att kronofogden på börjar utmätning?

Kronofogden kommer att meddela dig att ansökan har inkommit och du får en viss tid på dig att betala skulden. Om skulden betalas avskrivs ansökan och det blir ingen utmätning.

Kan Kronofogden komma hem till mig och ta vad dom vill?

Kronofogden utmäter i en bestämd ordning, normalt är det följande ordning: kontanta medel, banktillgodohavande, lön, fondandelar och aktier, övrig lös egendom och fast egendom. För mer information kan du besöka kronofogden www.kronofogden.se/Utmatning3.html

Omprövning och upphävning, vad är det?

Skulle en person få en bättre eller sämre ekonomi under tiden kan skuldsaneringen omprövas. Detta kan i sin tur leda till att betalplanen ändras och att personen får betala ett högre eller lägre belopp per månad. En skuldsanering kan även upphävas. Det innebär att skuldsaneringen inte längre gäller och att personen ska betala tillbaka alla sina skulder. Den vanligaste anledningen till att skuldsaneringar upphävs är att personen inte betalar enligt den betalplan som Kronofogden beslutat.

Hur gör jag för att ansöka om skuldsanering?

För att beviljas skuldsanering behöver du ansöka om detta hos Kronofogdemyndigheten. Du kan också kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Blir man skuldfri vid skuldsanering?

När skuldsaneringen avslutas blir personen skuldfri. Det är viktigt att förstå att det bara är skulder som uppkommit innan beslut om skuldsanering som försvinner. Får personen nya skulder under tiden som skuldsaneringen pågår ska de betalas helt och hållet. Möjligheterna till att beviljas skuldsanering mer än en gång är mycket små.

Hur länge pågår en skuldsanering?

Skuldsaneringen och betalplanen löper vanligtvis över fem år. När Kronofogden skapar betalplanen bedömer de personens ekonomiska förhållande och möjligheten att han eller hon ska kunna betala av sina skulder inom en överskådlig framtid. I vissa fall anser Kronofogden att personens betalningsutrymme är så pass litet att de beslutar om en skuldsanering utan betalplan. Även i sådana fall pågår skuldsaneringen ändå i fem år.

Är det oklart vad som ska fyllas i och var?

Tveka inte att höra av dig så guidar vi dig.